.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / kłobucki, pow. / Przystajń, gm.
Przystajń, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6102
Powierzchnia: 88.85 km2
Zaludnienie: 68 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4730
Liczba wydanych kart: 1895
Liczba głosów oddanych: 1894
Liczba głosów ważnych: 1878
 40.06%
brak39.66%40.54%41.42%42.30%43.18%44.06%44.94%45.82%46.70%47.58% 
............
danych40.53%41.41%42.29%43.17%44.05%44.93%45.81%46.69%47.57%48.46% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora251.33
2BOROWSKI Marek Stefan1869.90
3BUBEL Leszek Henryk30.16
5ILASZ Liwiusz Marian40.21
6KACZYŃSKI Lech Aleksander51327.32
7KALINOWSKI Jarosław452.40
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard211.12
9LEPPER Andrzej Zbigniew61132.53
11PYSZKO Jan20.11
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek46124.55
14TYMIŃSKI Stanisław70.37
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół w Przystajni, ul. Szkolna 9183585385284246.49
2Przedszkole Publiczne w Przystajni, ul.Targowa 6181259259259032.67
3Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim, Bór Zajaciński 7853820620620338.29
4Remiza OSP Ługi Radły, Ługi Radły ul. Leśna 1a54524424424344.77
  Przystajń, gm. 4730 1895 1894 1878 40.06

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca