.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / gliwicki, pow. / Toszek, gm.
Toszek, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10508
Powierzchnia: 98.53 km2
Zaludnienie: 106 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 8742
Liczba wydanych kart: 2912
Liczba głosów oddanych: 2911
Liczba głosów ważnych: 2894
 33.31%
brak33.31%35.62%37.93%40.24%42.55%44.86%47.17%49.48%51.79%54.10% 
............
danych35.61%37.92%40.23%42.54%44.85%47.16%49.47%51.78%54.09%56.41% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora491.69
2BOROWSKI Marek Stefan1956.74
3BUBEL Leszek Henryk00.00
5ILASZ Liwiusz Marian100.35
6KACZYŃSKI Lech Aleksander79327.40
7KALINOWSKI Jarosław351.21
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard140.48
9LEPPER Andrzej Zbigniew44515.38
11PYSZKO Jan40.14
12SŁOMKA Adam Andrzej20.07
13TUSK Donald Franciszek134146.34
14TYMIŃSKI Stanisław60.21
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Toszku, ul. Wilkowicka172973273172642.34
2Gimnazjum w Toszku, ul. Dworcowa150556456455937.48
3Gimnazjum w Toszku, ul. Dworcowa107434634634632.22
4Szkoła Podstawowa w Toszku, ul. Wilkowicka114137837837633.13
5Szkoła Podstawowa w Kotulinie122842142141734.28
6Szkoła Podstawowa w Paczynie97426026025926.69
7Szkoła Podstawowa w Pniowie63917017017026.60
8Szpital Psychiatryczny, Toszek, ul. Gliwicka 54524141419.07
  Toszek, gm. 8742 2912 2911 2894 33.31

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca