.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / bielski, pow. / Buczkowice, gm.
Buczkowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10432
Powierzchnia: 19.33 km2
Zaludnienie: 539 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 8181
Liczba wydanych kart: 4756
Liczba głosów oddanych: 4756
Liczba głosów ważnych: 4712
 58.13%
brak53.81%54.25%54.69%55.13%55.57%56.01%56.45%56.89%57.33%57.77% 
............
danych54.24%54.68%55.12%55.56%56.00%56.44%56.88%57.32%57.76%58.21% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora531.12
2BOROWSKI Marek Stefan4058.60
3BUBEL Leszek Henryk70.15
5ILASZ Liwiusz Marian110.23
6KACZYŃSKI Lech Aleksander198442.11
7KALINOWSKI Jarosław420.89
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard801.70
9LEPPER Andrzej Zbigniew3818.09
11PYSZKO Jan30.06
12SŁOMKA Adam Andrzej40.08
13TUSK Donald Franciszek173936.91
14TYMIŃSKI Stanisław30.06
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Buczkowicach ul. Lipowska 730 Biblioteka159092992992258.43
2Urząd Gminy w Buczkowicach ul. Lipowska 730 Sala Posiedzeń163494394393557.71
3Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach, ul. Beskidzka 242 Świetlica117373273272362.40
4Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach, ul. Beskidzka 242 Sala Lekcyjna Nr 5152981681681553.37
5Szkoła Podstawowa w Godziszce, ul. Beskidzka 162168595495493756.62
6Szkoła Podstawowa w Kalnej, ul. Widokowa 6657038238238067.02
  Buczkowice, gm. 8181 4756 4756 4712 58.13

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca