.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / będziński, pow. ...
będziński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 150796
Powierzchnia: 368.02 km2
Zaludnienie: 409 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 126745
Liczba wydanych kart: 58752
Liczba głosów oddanych: 58743
Liczba głosów ważnych: 58314
 46.35%
brak40.75%41.53%42.31%43.09%43.87%44.65%45.43%46.21%46.99%47.77% 
............
danych41.52%42.30%43.08%43.86%44.64%45.42%46.20%46.98%47.76%48.55% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora9991.71
2BOROWSKI Marek Stefan1042117.87
3BUBEL Leszek Henryk980.17
5ILASZ Liwiusz Marian1530.26
6KACZYŃSKI Lech Aleksander1518826.05
7KALINOWSKI Jarosław5961.02
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard10351.77
9LEPPER Andrzej Zbigniew680011.66
11PYSZKO Jan360.06
12SŁOMKA Adam Andrzej530.09
13TUSK Donald Franciszek2279939.10
14TYMIŃSKI Stanisław1360.23
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
240101Będzin, m.4928222996229932284646.66
240104Bobrowniki, gm.941944844483444047.61
240102Czeladź, m.2888814008140061389848.49
240105Mierzęcice, gm.579523622361234740.76
240106Psary, gm.918439873987396743.41
240107Siewierz, gm.984843164315428143.83
240108Sławków, m.564926192619258946.36
240103Wojkowice, m.868039803979394645.85
  będziński, pow. 126745 58752 58743 58314 46.35

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca