.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / kwidzyński, pow. / Kwidzyn, gm.
Kwidzyn, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10346
Powierzchnia: 207.25 km2
Zaludnienie: 49 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 7636
Liczba wydanych kart: 2867
Liczba głosów oddanych: 2866
Liczba głosów ważnych: 2848
 37.55%
brak35.16%36.48%37.80%39.12%40.44%41.76%43.08%44.40%45.72%47.04% 
............
danych36.47%37.79%39.11%40.43%41.75%43.07%44.39%45.71%47.03%48.36% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora210.74
2BOROWSKI Marek Stefan2227.79
3BUBEL Leszek Henryk50.18
5ILASZ Liwiusz Marian50.18
6KACZYŃSKI Lech Aleksander69024.23
7KALINOWSKI Jarosław511.79
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard220.77
9LEPPER Andrzej Zbigniew76927.00
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej20.07
13TUSK Donald Franciszek105637.08
14TYMIŃSKI Stanisław50.18
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Janowie107337137136734.58
2Szkoła Podstawowa w Korzeniewie147964864764343.81
3Gimnazjum w Nowym Dworze85528928928633.80
4Gimnazjum w Liczu80224424424330.42
5Szkoła Podstawowa w Rakowcu172170570570240.96
6Szkoła Podstawowa w Tychnowach170661061060735.76
  Kwidzyn, gm. 7636 2867 2866 2848 37.55

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca