.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / kwidzyński, pow. / Gardeja, gm.
Gardeja, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8644
Powierzchnia: 192.98 km2
Zaludnienie: 44 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 6202
Liczba wydanych kart: 2181
Liczba głosów oddanych: 2181
Liczba głosów ważnych: 2165
 35.17%
brak35.16%36.48%37.80%39.12%40.44%41.76%43.08%44.40%45.72%47.04% 
............
danych36.47%37.79%39.11%40.43%41.75%43.07%44.39%45.71%47.03%48.36% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora210.97
2BOROWSKI Marek Stefan1748.04
3BUBEL Leszek Henryk60.28
5ILASZ Liwiusz Marian70.32
6KACZYŃSKI Lech Aleksander39418.20
7KALINOWSKI Jarosław653.00
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard90.42
9LEPPER Andrzej Zbigniew88040.65
11PYSZKO Jan10.05
12SŁOMKA Adam Andrzej10.05
13TUSK Donald Franciszek60127.76
14TYMIŃSKI Stanisław60.28
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół w Gardei168967767767540.08
2Szkoła Podstawowa w Czarnem Dolnem116440240239834.54
3Gimnazjum w Wandowie114134834834630.50
4Szkoła Podstawowa w Trumiejach67225825825838.39
5Szkoła Podstawowa w Morawach86730830830435.52
6Szkoła Podstawowa w Otłowcu66918818818428.10
  Gardeja, gm. 6202 2181 2181 2165 35.17

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca