.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / kartuski, pow. / Stężyca, gm.
Stężyca, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8754
Powierzchnia: 160.3 km2
Zaludnienie: 54 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 6109
Liczba wydanych kart: 3603
Liczba głosów oddanych: 3603
Liczba głosów ważnych: 3570
 58.98%
brak50.82%51.88%52.94%54.00%55.06%56.12%57.18%58.24%59.30%60.36% 
............
danych51.87%52.93%53.99%55.05%56.11%57.17%58.23%59.29%60.35%61.42% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora220.62
2BOROWSKI Marek Stefan1173.28
3BUBEL Leszek Henryk40.11
5ILASZ Liwiusz Marian80.22
6KACZYŃSKI Lech Aleksander149041.74
7KALINOWSKI Jarosław401.12
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard110.31
9LEPPER Andrzej Zbigniew54515.27
11PYSZKO Jan20.06
12SŁOMKA Adam Andrzej30.08
13TUSK Donald Franciszek132537.11
14TYMIŃSKI Stanisław30.08
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy ul. Abrahama 2128779779779361.93
2Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy ul. Abrahama 274035435435447.84
3Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej113868268267359.93
4Zespół Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie ul. Wybickiego 687959159158467.24
5Szkoła Podstawowa w Gołubiu ul. Sambora II 17133670970970053.07
6Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku ul. Szkolna 172947047046664.47
  Stężyca, gm. 6109 3603 3603 3570 58.98

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca