.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / kartuski, pow. / Somonino, gm.
Somonino, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9155
Powierzchnia: 112.27 km2
Zaludnienie: 81 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 6332
Liczba wydanych kart: 3218
Liczba głosów oddanych: 3218
Liczba głosów ważnych: 3204
 50.82%
brak50.82%51.88%52.94%54.00%55.06%56.12%57.18%58.24%59.30%60.36% 
............
danych51.87%52.93%53.99%55.05%56.11%57.17%58.23%59.29%60.35%61.42% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora240.75
2BOROWSKI Marek Stefan1023.18
3BUBEL Leszek Henryk20.06
5ILASZ Liwiusz Marian40.12
6KACZYŃSKI Lech Aleksander116836.45
7KALINOWSKI Jarosław180.56
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard160.50
9LEPPER Andrzej Zbigniew48415.11
11PYSZKO Jan10.03
12SŁOMKA Adam Andrzej20.06
13TUSK Donald Franciszek138043.07
14TYMIŃSKI Stanisław30.09
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Egiertowie121749849849540.92
2Przedszkole w Goręczynie18821004100499553.35
3Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie211212331233123158.38
4Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Hopowie112148348348343.09
  Somonino, gm. 6332 3218 3218 3204 50.82

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca