.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / kartuski, pow. / Przodkowo, gm.
Przodkowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6876
Powierzchnia: 85.39 km2
Zaludnienie: 80 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4787
Liczba wydanych kart: 2646
Liczba głosów oddanych: 2646
Liczba głosów ważnych: 2624
 55.27%
brak50.82%51.88%52.94%54.00%55.06%56.12%57.18%58.24%59.30%60.36% 
............
danych51.87%52.93%53.99%55.05%56.11%57.17%58.23%59.29%60.35%61.42% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora160.61
2BOROWSKI Marek Stefan843.20
3BUBEL Leszek Henryk20.08
5ILASZ Liwiusz Marian100.38
6KACZYŃSKI Lech Aleksander97137.00
7KALINOWSKI Jarosław250.95
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard140.53
9LEPPER Andrzej Zbigniew54620.81
11PYSZKO Jan10.04
12SŁOMKA Adam Andrzej20.08
13TUSK Donald Franciszek94936.17
14TYMIŃSKI Stanisław40.15
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Przodkowie, ul. Sportowa 1(sala sportowa)201310301030102051.17
2Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Przodkowie, ul. Sportowa 188457557557565.05
3Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Czeczewie75941841841255.07
4Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Pomieczynie113162362361755.08
  Przodkowo, gm. 4787 2646 2646 2624 55.27

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca