.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie, woj. / zambrowski, pow. / Szumowo, gm.
Szumowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5151
Powierzchnia: 141.15 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3954
Liczba wydanych kart: 1812
Liczba głosów oddanych: 1812
Liczba głosów ważnych: 1804
 45.83%
brak42.28%43.28%44.28%45.28%46.28%47.28%48.28%49.28%50.28%51.28% 
............
danych43.27%44.27%45.27%46.27%47.27%48.27%49.27%50.27%51.27%52.28% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora50.28
2BOROWSKI Marek Stefan542.99
3BUBEL Leszek Henryk10.06
5ILASZ Liwiusz Marian20.11
6KACZYŃSKI Lech Aleksander84346.73
7KALINOWSKI Jarosław18110.03
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard80.44
9LEPPER Andrzej Zbigniew52429.05
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej10.06
13TUSK Donald Franciszek1799.92
14TYMIŃSKI Stanisław60.33
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie, ul.XXX-lecia 2109148948948544.82
2Zespół Szkół w Szumowie, ul. Szkolna 1454726226225947.90
3Szkoła Podstawowa w Srebrnej, Srebrna 8159931331331252.25
4Szkoła Podstawowa w Pęchratce Polskiej, Pęchratka Polska 5438320120120152.48
5Szkoła Podstawowa w Paproci Dużej, Paproć Duża 5344716716716737.36
6Szkoła Podstawowa w Łętownicy, Łętownica 6824510510510542.86
7Remiza Strażacka w Ostrożnem, Ostrożne 5364227527527542.83
  Szumowo, gm. 3954 1812 1812 1804 45.83

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca