.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie, woj. / wysokomazowiecki, pow. / Wysokie Mazowieckie, gm.
Wysokie Mazowieckie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5648
Powierzchnia: 166.11 km2
Zaludnienie: 34 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4175
Liczba wydanych kart: 1998
Liczba głosów oddanych: 1997
Liczba głosów ważnych: 1984
 47.86%
brak42.11%44.00%45.89%47.78%49.67%51.56%53.45%55.34%57.23%59.12% 
............
danych43.99%45.88%47.77%49.66%51.55%53.44%55.33%57.22%59.11%61.01% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora100.50
2BOROWSKI Marek Stefan412.07
3BUBEL Leszek Henryk30.15
5ILASZ Liwiusz Marian30.15
6KACZYŃSKI Lech Aleksander106553.68
7KALINOWSKI Jarosław1587.96
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard150.76
9LEPPER Andrzej Zbigniew49424.90
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej10.05
13TUSK Donald Franciszek1929.68
14TYMIŃSKI Stanisław20.10
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A 18-200 Wysokie Mazowieckie144160460459741.92
2Szkoła Podstawowa Jabłonka Kościelna 50, 18-200 Wysokie Mazowieckie124861161060748.96
3Strażnica OSP Stara Ruś 18, 18-218 Sokoły41022022021953.66
4Szkoła Podstawowa Dąbrowa Dzięciel 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie20697979747.09
5Szkoła Podstawowa w Święck Wielki 29A, 18-200 Wysokie Mazowieckie29114614614550.17
6Szkoła Podstawowa Kalinowo Czosnowo 30, 18-200 Wysokie Mazowieckie26615915915959.77
7Szkoła Podstawowa Gołasze Puszcza 37, 18-200 Wysokie Mazowieckie31316116116051.44
  Wysokie Mazowieckie, gm. 4175 1998 1997 1984 47.86

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca