.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie, woj. / siemiatycki, pow. ...
siemiatycki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 51561
Powierzchnia: 1459.58 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 40087
Liczba wydanych kart: 16425
Liczba głosów oddanych: 16422
Liczba głosów ważnych: 16327
 40.97%
brak34.35%35.50%36.65%37.80%38.95%40.10%41.25%42.40%43.55%44.70% 
............
danych35.49%36.64%37.79%38.94%40.09%41.24%42.39%43.54%44.69%45.85% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora990.61
2BOROWSKI Marek Stefan12897.89
3BUBEL Leszek Henryk250.15
5ILASZ Liwiusz Marian280.17
6KACZYŃSKI Lech Aleksander576635.32
7KALINOWSKI Jarosław5893.61
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard1150.70
9LEPPER Andrzej Zbigniew548833.61
11PYSZKO Jan90.06
12SŁOMKA Adam Andrzej70.04
13TUSK Donald Franciszek288217.65
14TYMIŃSKI Stanisław300.18
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
201002Drohiczyn, gm.563323022302229940.87
201003Dziadkowice, gm.246811121112110045.06
201004Grodzisk, gm.384417501749174145.53
201005Mielnik, gm.234510751074106645.84
201006Milejczyce, gm.194483183182642.75
201007Nurzec-Stacja, gm.392013531352133734.52
201008Perlejewo, gm.253811261126111844.37
201009Siemiatycze, gm.534218351835182534.35
201001Siemiatycze, m.1205350415041501541.82
  siemiatycki, pow. 40087 16425 16422 16327 40.97

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca