.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie, woj. / augustowski, pow. ...
augustowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 60990
Powierzchnia: 1658.27 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 46704
Liczba wydanych kart: 20877
Liczba głosów oddanych: 20872
Liczba głosów ważnych: 20754
 44.70%
brak38.77%40.03%41.29%42.55%43.81%45.07%46.33%47.59%48.85%50.11% 
............
danych40.02%41.28%42.54%43.80%45.06%46.32%47.58%48.84%50.10%51.37% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora2111.02
2BOROWSKI Marek Stefan13476.49
3BUBEL Leszek Henryk260.13
5ILASZ Liwiusz Marian420.20
6KACZYŃSKI Lech Aleksander734335.38
7KALINOWSKI Jarosław6613.18
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard2121.02
9LEPPER Andrzej Zbigniew534525.75
11PYSZKO Jan170.08
12SŁOMKA Adam Andrzej30.01
13TUSK Donald Franciszek552126.60
14TYMIŃSKI Stanisław260.13
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
200102Augustów, gm.521821762176216041.70
200101Augustów, m.2357511293112891122647.90
200103Bargłów Kościelny, gm.459017801780176838.78
200104Lipsk, gm.463118031803179538.93
200105Nowinka, gm.220611321132113051.31
200106Płaska, gm.209085085084540.67
200107Sztabin, gm.439418431842183041.94
  augustowski, pow. 46704 20877 20872 20754 44.70

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca