.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / tarnobrzeski, pow. ...
tarnobrzeski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 55267
Powierzchnia: 520.02 km2
Zaludnienie: 106 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 42607
Liczba wydanych kart: 19720
Liczba głosów oddanych: 19718
Liczba głosów ważnych: 19555
 46.28%
brak42.89%43.67%44.45%45.23%46.01%46.79%47.57%48.35%49.13%49.91% 
............
danych43.66%44.44%45.22%46.00%46.78%47.56%48.34%49.12%49.90%50.69% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora1700.87
2BOROWSKI Marek Stefan11966.12
3BUBEL Leszek Henryk260.13
5ILASZ Liwiusz Marian350.18
6KACZYŃSKI Lech Aleksander833142.60
7KALINOWSKI Jarosław4232.16
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard2181.11
9LEPPER Andrzej Zbigniew436322.31
11PYSZKO Jan130.07
12SŁOMKA Adam Andrzej220.11
13TUSK Donald Franciszek472224.15
14TYMIŃSKI Stanisław360.18
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
182001Baranów Sandomierski, gm.925446894687463850.67
182002Gorzyce, gm.1069447384738469744.31
182003Grębów, gm.732731433143312042.90
182004Nowa Dęba, gm.1533271507150710046.63
  tarnobrzeski, pow. 42607 19720 19718 19555 46.28

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca