.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / niżański, pow. / Krzeszów, gm.
Krzeszów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4366
Powierzchnia: 62.38 km2
Zaludnienie: 69 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3345
Liczba wydanych kart: 1385
Liczba głosów oddanych: 1385
Liczba głosów ważnych: 1374
 41.41%
brak39.42%40.82%42.22%43.62%45.02%46.42%47.82%49.22%50.62%52.02% 
............
danych40.81%42.21%43.61%45.01%46.41%47.81%49.21%50.61%52.01%53.42% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora110.80
2BOROWSKI Marek Stefan412.98
3BUBEL Leszek Henryk20.15
5ILASZ Liwiusz Marian20.15
6KACZYŃSKI Lech Aleksander61544.76
7KALINOWSKI Jarosław644.66
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard110.80
9LEPPER Andrzej Zbigniew41730.35
11PYSZKO Jan120.87
12SŁOMKA Adam Andrzej20.15
13TUSK Donald Franciszek19414.12
14TYMIŃSKI Stanisław30.22
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gimnazjum w Krzeszowie132858858858544.28
2Szkoła Podstawowa w Kamionce Górnej61121521521035.19
3Szkoła Podstawowa w Bystrem94835435435337.34
4Lokal po byłym sklepie GS "SCh" w Koziarni II45822822822649.78
  Krzeszów, gm. 3345 1385 1385 1374 41.41

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca