.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / mielecki, pow. / Tuszów Narodowy, gm.
Tuszów Narodowy, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7610
Powierzchnia: 89.51 km2
Zaludnienie: 85 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5677
Liczba wydanych kart: 3181
Liczba głosów oddanych: 3181
Liczba głosów ważnych: 3163
 56.03%
brak44.04%45.24%46.44%47.64%48.84%50.04%51.24%52.44%53.64%54.84% 
............
danych45.23%46.43%47.63%48.83%50.03%51.23%52.43%53.63%54.83%56.04% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora150.47
2BOROWSKI Marek Stefan942.97
3BUBEL Leszek Henryk40.13
5ILASZ Liwiusz Marian30.09
6KACZYŃSKI Lech Aleksander191760.61
7KALINOWSKI Jarosław832.62
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard100.32
9LEPPER Andrzej Zbigniew65520.71
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej40.13
13TUSK Donald Franciszek37711.92
14TYMIŃSKI Stanisław10.03
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym, tel. 774374886451651651359.72
2Szkoła Podstawowa w Maliniu tel.5841421108058058057853.70
3Szkoła Podstawowa w Ławnicy tel.584147253829129128754.09
4Szkoła Podstawowa w Borkach Nizińskich tel.583900156029229229152.14
5Szkoła Podstawowa w Jaślanach tel.581762498455955955456.81
6Szkoła Podstawowa w Czajkowej tel.581779455629529529453.06
7Dom Wiejski w Sarnowie tel.060924260044027327327362.05
8Wiejski Dom Kultury i Rekreacji w Grochowem tel.581771765537537537357.25
  Tuszów Narodowy, gm. 5677 3181 3181 3163 56.03

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca