.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / krośnieński, pow. / Miejsce Piastowe, gm.
Miejsce Piastowe, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 13374
Powierzchnia: 51.46 km2
Zaludnienie: 259 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 10176
Liczba wydanych kart: 5332
Liczba głosów oddanych: 5331
Liczba głosów ważnych: 5305
 52.40%
brak40.73%42.41%44.09%45.77%47.45%49.13%50.81%52.49%54.17%55.85% 
............
danych42.40%44.08%45.76%47.44%49.12%50.80%52.48%54.16%55.84%57.53% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora410.77
2BOROWSKI Marek Stefan3216.05
3BUBEL Leszek Henryk20.04
5ILASZ Liwiusz Marian110.21
6KACZYŃSKI Lech Aleksander288854.44
7KALINOWSKI Jarosław761.43
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard661.24
9LEPPER Andrzej Zbigniew71113.40
11PYSZKO Jan20.04
12SŁOMKA Adam Andrzej10.02
13TUSK Donald Franciszek117722.19
14TYMIŃSKI Stanisław90.17
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Łężanach125169069068855.16
2Szkoła Podstawowa w Targowiskach173193993993654.25
3Szkoła Podstawowa w Miejscu Piastowym157483983983553.30
4Dom Ludowy w Głowience168995895895656.72
5Szkoła Podstawowa we Wrocance93051050950554.84
6Szkoła Podstawowa w Rogach183775975975341.32
7Szkoła Podstawowa w Widaczu54633433433361.17
8Dom Ludowy w Niżnej Łące25312212211948.22
9Dom Ludowy w Zalesiu36518118118049.59
  Miejsce Piastowe, gm. 10176 5332 5331 5305 52.40

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca