.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / brzozowski, pow. ...
brzozowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 67306
Powierzchnia: 540.39 km2
Zaludnienie: 124 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 50194
Liczba wydanych kart: 23783
Liczba głosów oddanych: 23780
Liczba głosów ważnych: 23620
 47.38%
brak43.22%44.81%46.40%47.99%49.58%51.17%52.76%54.35%55.94%57.53% 
............
danych44.80%46.39%47.98%49.57%51.16%52.75%54.34%55.93%57.52%59.12% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora1360.58
2BOROWSKI Marek Stefan9013.81
3BUBEL Leszek Henryk160.07
5ILASZ Liwiusz Marian670.28
6KACZYŃSKI Lech Aleksander1278754.14
7KALINOWSKI Jarosław5002.12
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard2150.91
9LEPPER Andrzej Zbigniew473620.05
11PYSZKO Jan170.07
12SŁOMKA Adam Andrzej170.07
13TUSK Donald Franciszek419717.77
14TYMIŃSKI Stanisław310.13
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
180201Brzozów, gm.2000994139411934947.04
180202Domaradz, gm.461221542153213046.70
180203Dydnia, gm.626527572757273544.01
180204Haczów, gm.711433323332331046.84
180205Jasienica Rosielna, gm.541531973197318959.04
180206Nozdrzec, gm.677929302930290743.22
  brzozowski, pow. 50194 23783 23780 23620 47.38

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca