.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie, woj. / opolski, pow. / Łubniany, gm.
Łubniany, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9101
Powierzchnia: 125.41 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 7405
Liczba wydanych kart: 2160
Liczba głosów oddanych: 2159
Liczba głosów ważnych: 2135
 29.17%
brak27.04%28.66%30.28%31.90%33.52%35.14%36.76%38.38%40.00%41.62% 
............
danych28.65%30.27%31.89%33.51%35.13%36.75%38.37%39.99%41.61%43.24% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora281.31
2BOROWSKI Marek Stefan1326.18
3BUBEL Leszek Henryk30.14
5ILASZ Liwiusz Marian50.23
6KACZYŃSKI Lech Aleksander40919.16
7KALINOWSKI Jarosław261.22
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard331.55
9LEPPER Andrzej Zbigniew2059.60
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek128960.37
14TYMIŃSKI Stanisław50.23
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Remiza OSP, Brynica ul. Powstańców Śl. 66108731231230828.70
2Szkoła Podstawowa, Jełowa ul. Wolności 15185944544544023.94
3Szkoła Podstawowa, Luboszyce ul. Szkolna 4248579579578631.99
4Łubniański Ośrodek Kultury ul. Opolska 53197460860760130.80
  Łubniany, gm. 7405 2160 2159 2135 29.17

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca