.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / sokołowski, pow. / Repki, gm.
Repki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6210
Powierzchnia: 168.79 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4805
Liczba wydanych kart: 2640
Liczba głosów oddanych: 2640
Liczba głosów ważnych: 2620
 54.94%
brak48.40%49.24%50.08%50.92%51.76%52.60%53.44%54.28%55.12%55.96% 
............
danych49.23%50.07%50.91%51.75%52.59%53.43%54.27%55.11%55.95%56.80% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora60.23
2BOROWSKI Marek Stefan883.36
3BUBEL Leszek Henryk50.19
5ILASZ Liwiusz Marian60.23
6KACZYŃSKI Lech Aleksander80430.69
7KALINOWSKI Jarosław30711.72
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard170.65
9LEPPER Andrzej Zbigniew113543.32
11PYSZKO Jan10.04
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek2479.43
14TYMIŃSKI Stanisław40.15
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Repkach, ul Parkowa 7123566466466253.77
2Remiza OSP w Rogowie56029429429152.50
3Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie134567167166849.89
4Świetlica OSP w Wyrozębach79148148147760.81
5Szkoła Podstawowa w Sawicach56234334333861.03
6Remiza OSP w Szkopach31218718718459.94
  Repki, gm. 4805 2640 2640 2620 54.94

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca