.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / sokołowski, pow. / Kosów Lacki, gm.
Kosów Lacki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7267
Powierzchnia: 200.17 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5624
Liczba wydanych kart: 2825
Liczba głosów oddanych: 2823
Liczba głosów ważnych: 2800
 50.23%
brak48.40%49.24%50.08%50.92%51.76%52.60%53.44%54.28%55.12%55.96% 
............
danych49.23%50.07%50.91%51.75%52.59%53.43%54.27%55.11%55.95%56.80% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora100.36
2BOROWSKI Marek Stefan853.04
3BUBEL Leszek Henryk80.29
5ILASZ Liwiusz Marian70.25
6KACZYŃSKI Lech Aleksander111539.82
7KALINOWSKI Jarosław2298.18
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard150.54
9LEPPER Andrzej Zbigniew101836.36
11PYSZKO Jan20.07
12SŁOMKA Adam Andrzej30.11
13TUSK Donald Franciszek30110.75
14TYMIŃSKI Stanisław70.25
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim113858658658151.49
2Szkoła Podstawowa w Kosowie Lackim149173973873449.56
3Szkoła Podstawowa w Telakach78534834834444.33
4Remiza OSP w Dybowie73139339339053.76
5Remiza OSP w Trzcińcu Dużym65729929929745.51
6Szkoła Podstawowa w Wólce Okrąglik38820420320352.58
7Szkoła Podstawowa w Rytelach Święckich43425625625158.99
  Kosów Lacki, gm. 5624 2825 2823 2800 50.23

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca