.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / sokołowski, pow. / Ceranów, gm.
Ceranów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2744
Powierzchnia: 110.83 km2
Zaludnienie: 24 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 2127
Liczba wydanych kart: 1075
Liczba głosów oddanych: 1075
Liczba głosów ważnych: 1065
 50.54%
brak48.40%49.24%50.08%50.92%51.76%52.60%53.44%54.28%55.12%55.96% 
............
danych49.23%50.07%50.91%51.75%52.59%53.43%54.27%55.11%55.95%56.80% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora20.19
2BOROWSKI Marek Stefan252.35
3BUBEL Leszek Henryk10.09
5ILASZ Liwiusz Marian40.38
6KACZYŃSKI Lech Aleksander36734.46
7KALINOWSKI Jarosław13913.05
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard20.19
9LEPPER Andrzej Zbigniew43540.85
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek888.26
14TYMIŃSKI Stanisław20.19
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Publiczna Szkoła Podstawowa w Ceranowie114054254253847.54
2Publiczna Szkoła Podstawowa w Rytelach-Olechnych56930030029552.72
3Budynek szkolny w Długich Grzymkach41823323323255.74
  Ceranów, gm. 2127 1075 1075 1065 50.54

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca