.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / sokołowski, pow. / Sokołów Podlaski, m.
Sokołów Podlaski, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 18901
Powierzchnia: 17.5 km2
Zaludnienie: 1080 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 14763
Liczba wydanych kart: 7809
Liczba głosów oddanych: 7809
Liczba głosów ważnych: 7747
 52.90%
brak48.40%49.24%50.08%50.92%51.76%52.60%53.44%54.28%55.12%55.96% 
............
danych49.23%50.07%50.91%51.75%52.59%53.43%54.27%55.11%55.95%56.80% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora1061.37
2BOROWSKI Marek Stefan81210.48
3BUBEL Leszek Henryk210.27
5ILASZ Liwiusz Marian170.22
6KACZYŃSKI Lech Aleksander314840.64
7KALINOWSKI Jarosław2373.06
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard1321.70
9LEPPER Andrzej Zbigniew104813.53
11PYSZKO Jan60.08
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek220428.45
14TYMIŃSKI Stanisław160.21
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Publiczne Gimnazjum Nr 2, ul. Repkowska 3187292192191549.20
2Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Kupientyńska 15207011451145114155.31
3Spółdzielnia Inwalidów Chegos, ul. Lipowa 52190910941094107457.31
4Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul. Skłodowskiej-Curie 24194798898897850.74
5Sokołowski Ośrodek Kultury, ul. Wolności 27204911581158115056.52
6Liceum Ogólnokształcące, ul. Sadowa 11189698598598151.95
7Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Księdza Bosco 10115163263262954.91
8Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Węgrowska 12172983383382748.18
9Szpital Powiatowy SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim, ul. Księdza Bosco 514053535237.86
  Sokołów Podlaski, m. 14763 7809 7809 7747 52.90

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca