.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / otwocki, pow. ...
otwocki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 111196
Powierzchnia: 615.09 km2
Zaludnienie: 180 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 89270
Liczba wydanych kart: 51640
Liczba głosów oddanych: 51626
Liczba głosów ważnych: 51316
 57.85%
brak48.42%49.99%51.56%53.13%54.70%56.27%57.84%59.41%60.98%62.55% 
............
danych49.98%51.55%53.12%54.69%56.26%57.83%59.40%60.97%62.54%64.12% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora6181.20
2BOROWSKI Marek Stefan31156.07
3BUBEL Leszek Henryk790.15
5ILASZ Liwiusz Marian650.13
6KACZYŃSKI Lech Aleksander2222443.31
7KALINOWSKI Jarosław8801.71
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard9381.83
9LEPPER Andrzej Zbigniew40947.98
11PYSZKO Jan380.07
12SŁOMKA Adam Andrzej240.05
13TUSK Donald Franciszek1918337.38
14TYMIŃSKI Stanisław580.11
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
141703Celestynów, gm.848849194917487957.95
141701Józefów, m.1318284428436840264.04
141704Karczew, gm.1266170987098705656.06
141705Kołbiel, gm.623031093108307249.90
141706Osieck, gm.276513481348133948.75
141702Otwock, m.3402420442204392033560.08
141707Sobienie-Jeziory, gm.490923772377236048.42
141708Wiązowna, gm.701139053903387355.70
  otwocki, pow. 89270 51640 51626 51316 57.85

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca