.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / ostrowski, pow. / Zaręby Kościelne, gm.
Zaręby Kościelne, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4060
Powierzchnia: 88.9 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3121
Liczba wydanych kart: 1430
Liczba głosów oddanych: 1430
Liczba głosów ważnych: 1417
 45.82%
brak42.73%44.05%45.37%46.69%48.01%49.33%50.65%51.97%53.29%54.61% 
............
danych44.04%45.36%46.68%48.00%49.32%50.64%51.96%53.28%54.60%55.93% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora40.28
2BOROWSKI Marek Stefan493.46
3BUBEL Leszek Henryk20.14
5ILASZ Liwiusz Marian40.28
6KACZYŃSKI Lech Aleksander68448.27
7KALINOWSKI Jarosław1148.05
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard80.56
9LEPPER Andrzej Zbigniew42930.28
11PYSZKO Jan10.07
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek1198.40
14TYMIŃSKI Stanisław30.21
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Zarębach Kościelnych106448948948745.96
2Szkoła Podstawowa w Zakrzewie Kopijkach80933333332941.16
3Budynek Ośrodka Zdrowia w Zarębach Kościelnych124860860860148.72
  Zaręby Kościelne, gm. 3121 1430 1430 1417 45.82

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca