.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / ostrowski, pow. / Szulborze Wielkie, gm.
Szulborze Wielkie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1987
Powierzchnia: 46.71 km2
Zaludnienie: 42 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 1523
Liczba wydanych kart: 662
Liczba głosów oddanych: 662
Liczba głosów ważnych: 654
 43.47%
brak42.73%44.05%45.37%46.69%48.01%49.33%50.65%51.97%53.29%54.61% 
............
danych44.04%45.36%46.68%48.00%49.32%50.64%51.96%53.28%54.60%55.93% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora20.31
2BOROWSKI Marek Stefan203.06
3BUBEL Leszek Henryk00.00
5ILASZ Liwiusz Marian00.00
6KACZYŃSKI Lech Aleksander32449.54
7KALINOWSKI Jarosław578.72
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard10.15
9LEPPER Andrzej Zbigniew20531.35
11PYSZKO Jan10.15
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek436.57
14TYMIŃSKI Stanisław10.15
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Budynek Szkoły Podstawowej w Szulborzu Wielkim152366266265443.47
  Szulborze Wielkie, gm. 1523 662 662 654 43.47

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca