.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / ostrowski, pow. / Stary Lubotyń, gm.
Stary Lubotyń, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4106
Powierzchnia: 109.16 km2
Zaludnienie: 37 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3064
Liczba wydanych kart: 1460
Liczba głosów oddanych: 1460
Liczba głosów ważnych: 1451
 47.65%
brak42.73%44.05%45.37%46.69%48.01%49.33%50.65%51.97%53.29%54.61% 
............
danych44.04%45.36%46.68%48.00%49.32%50.64%51.96%53.28%54.60%55.93% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora50.34
2BOROWSKI Marek Stefan151.03
3BUBEL Leszek Henryk30.21
5ILASZ Liwiusz Marian50.34
6KACZYŃSKI Lech Aleksander53937.15
7KALINOWSKI Jarosław1117.65
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard50.34
9LEPPER Andrzej Zbigniew63243.56
11PYSZKO Jan10.07
12SŁOMKA Adam Andrzej10.07
13TUSK Donald Franciszek1319.03
14TYMIŃSKI Stanisław30.21
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Starym Lubotyniu125253353353042.57
2Szkoła Podstawowa w Gniazdowie35917717717749.30
3Szkoła Podstawowa w Sulęcinie Szlacheckim50524824824549.11
4Szkoła Podstawowa w Podbielu52927427427451.80
5Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśniku20312412412261.08
6Lokal prywatny Koskowo 3821610410410348.15
  Stary Lubotyń, gm. 3064 1460 1460 1451 47.65

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca