.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / ostrowski, pow. / Nur, gm.
Nur, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3440
Powierzchnia: 96.23 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 2709
Liczba wydanych kart: 1400
Liczba głosów oddanych: 1400
Liczba głosów ważnych: 1387
 51.68%
brak42.73%44.05%45.37%46.69%48.01%49.33%50.65%51.97%53.29%54.61% 
............
danych44.04%45.36%46.68%48.00%49.32%50.64%51.96%53.28%54.60%55.93% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora50.36
2BOROWSKI Marek Stefan433.10
3BUBEL Leszek Henryk00.00
5ILASZ Liwiusz Marian20.14
6KACZYŃSKI Lech Aleksander65146.94
7KALINOWSKI Jarosław674.83
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard80.58
9LEPPER Andrzej Zbigniew48935.26
11PYSZKO Jan10.07
12SŁOMKA Adam Andrzej20.14
13TUSK Donald Franciszek1138.15
14TYMIŃSKI Stanisław60.43
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Nurze145976276275452.23
2Świetlica Wiejska w Godlewie Warszach33916816816649.56
3Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Murawskich Nadbużnych55929129128952.06
4Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zuzeli35217917917850.85
  Nur, gm. 2709 1400 1400 1387 51.68

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca