.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / ostrowski, pow. / Małkinia Górna, gm.
Małkinia Górna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 12546
Powierzchnia: 134.08 km2
Zaludnienie: 93 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 9712
Liczba wydanych kart: 4266
Liczba głosów oddanych: 4266
Liczba głosów ważnych: 4243
 43.93%
brak42.73%44.05%45.37%46.69%48.01%49.33%50.65%51.97%53.29%54.61% 
............
danych44.04%45.36%46.68%48.00%49.32%50.64%51.96%53.28%54.60%55.93% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora310.73
2BOROWSKI Marek Stefan2064.86
3BUBEL Leszek Henryk50.12
5ILASZ Liwiusz Marian60.14
6KACZYŃSKI Lech Aleksander215450.77
7KALINOWSKI Jarosław1262.97
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard270.64
9LEPPER Andrzej Zbigniew85220.08
11PYSZKO Jan20.05
12SŁOMKA Adam Andrzej10.02
13TUSK Donald Franciszek82819.51
14TYMIŃSKI Stanisław50.12
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58114348548548242.43
2Zespół Szkół w Małkini Górnej ul. Nurska 150150662562561841.50
3Gminny Ośrodek Kultury w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 3210094194193944.81
4Szkoła Podstawowa w Kiełczewie ul. Prymasa Tysiąclecia 4954224924924745.94
5Zespół Szkół Gminnych w Prostyni61829229229247.25
6Świetlica w Grądach60927127127144.50
7Szkoła Podstawowa w Kańkowie67329629629543.98
8Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostkach Wielkich54928828828552.46
9Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Daniłowie66627027026740.54
10Szkoła Podstawowa w Orle59525625625543.03
11Szkoła Podstawowa w Glinie71129329329241.21
  Małkinia Górna, gm. 9712 4266 4266 4243 43.93

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca