.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / ostrowski, pow. / Boguty-Pianki, gm.
Boguty-Pianki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3050
Powierzchnia: 89.13 km2
Zaludnienie: 34 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 2312
Liczba wydanych kart: 1292
Liczba głosów oddanych: 1292
Liczba głosów ważnych: 1286
 55.88%
brak42.73%44.05%45.37%46.69%48.01%49.33%50.65%51.97%53.29%54.61% 
............
danych44.04%45.36%46.68%48.00%49.32%50.64%51.96%53.28%54.60%55.93% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora50.39
2BOROWSKI Marek Stefan272.10
3BUBEL Leszek Henryk10.08
5ILASZ Liwiusz Marian20.16
6KACZYŃSKI Lech Aleksander56844.17
7KALINOWSKI Jarosław947.31
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard20.16
9LEPPER Andrzej Zbigniew45535.38
11PYSZKO Jan50.39
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek1007.78
14TYMIŃSKI Stanisław272.10
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - Boguty Pianki99858058057658.12
2Szkoła Podstawowa Białe- Szczepanowice42721521521450.35
3Szkoła Podstawowa Kutyłowo-Perysie27416516516460.22
4Szkoła Podstawowa Tymianki- Bucie34019919919958.53
5Szkoła Podstawowa Zawisty- Dworaki27313313313348.72
  Boguty-Pianki, gm. 2312 1292 1292 1286 55.88

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca