.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / legionowski, pow. / Jabłonna, gm.
Jabłonna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11043
Powierzchnia: 64.55 km2
Zaludnienie: 171 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 9043
Liczba wydanych kart: 5252
Liczba głosów oddanych: 5250
Liczba głosów ważnych: 5222
 58.08%
brak47.27%48.36%49.45%50.54%51.63%52.72%53.81%54.90%55.99%57.08% 
............
danych48.35%49.44%50.53%51.62%52.71%53.80%54.89%55.98%57.07%58.17% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora901.72
2BOROWSKI Marek Stefan4398.41
3BUBEL Leszek Henryk60.11
5ILASZ Liwiusz Marian20.04
6KACZYŃSKI Lech Aleksander185035.43
7KALINOWSKI Jarosław470.90
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard891.70
9LEPPER Andrzej Zbigniew2805.36
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej40.08
13TUSK Donald Franciszek241146.17
14TYMIŃSKI Stanisław40.08
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminne Centrum Kultury i Sportu, Jabłonna ul. Modlińska 102218813731373136662.75
2Gminne Centrum Kultury i Sportu, Jabłonna ul. Modlińska 102211312081206119857.17
3Szkoła Podstawowa w Chotomowie, ul. Partyzantów 23156390690689957.97
4Szkoła Podstawowa w Chotomowie, ul. Partyzantów 23181211051105110060.98
5GCKiS filia w Skierdach ul.Nadwislańska 169738638638555.38
6Klub Rolnika, Boża Wola 4267027427427440.90
  Jabłonna, gm. 9043 5252 5250 5222 58.08

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca