.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / wielicki, pow. ...
wielicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 102383
Powierzchnia: 409.98 km2
Zaludnienie: 249 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 79254
Liczba wydanych kart: 40818
Liczba głosów oddanych: 40788
Liczba głosów ważnych: 40543
 51.50%
brak48.24%48.64%49.04%49.44%49.84%50.24%50.64%51.04%51.44%51.84% 
............
danych48.63%49.03%49.43%49.83%50.23%50.63%51.03%51.43%51.83%52.24% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora3120.77
2BOROWSKI Marek Stefan19334.77
3BUBEL Leszek Henryk360.09
5ILASZ Liwiusz Marian660.16
6KACZYŃSKI Lech Aleksander1786144.05
7KALINOWSKI Jarosław5741.42
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard6061.49
9LEPPER Andrzej Zbigniew32498.01
11PYSZKO Jan150.04
12SŁOMKA Adam Andrzej200.05
13TUSK Donald Franciszek1583439.05
14TYMIŃSKI Stanisław370.09
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
121901Biskupice, gm.632632553254322651.45
121902Gdów, gm.1188757355731569748.25
121903Kłaj, gm.749939143914389552.19
121904Niepołomice, gm.1669286958691864452.09
121905Wieliczka, gm.3685019219191981908152.15
  wielicki, pow. 79254 40818 40788 40543 51.50

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca