.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / tatrzański, pow. / Bukowina Tatrzańska, gm.
Bukowina Tatrzańska, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 12326
Powierzchnia: 131.84 km2
Zaludnienie: 93 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 9265
Liczba wydanych kart: 4681
Liczba głosów oddanych: 4679
Liczba głosów ważnych: 4649
 50.52%
brak44.56%45.72%46.88%48.04%49.20%50.36%51.52%52.68%53.84%55.00% 
............
danych45.71%46.87%48.03%49.19%50.35%51.51%52.67%53.83%54.99%56.16% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora180.39
2BOROWSKI Marek Stefan952.04
3BUBEL Leszek Henryk30.06
5ILASZ Liwiusz Marian50.11
6KACZYŃSKI Lech Aleksander254854.81
7KALINOWSKI Jarosław531.14
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard180.39
9LEPPER Andrzej Zbigniew4269.16
11PYSZKO Jan30.06
12SŁOMKA Adam Andrzej10.02
13TUSK Donald Franciszek147231.66
14TYMIŃSKI Stanisław70.15
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół, Bukowina Tatrzańska, ul. Kościuszki 11222113221320131459.52
2Zespół Szkół, Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 184159981181180650.72
3Szkoła Podstawowa, Brzegi, ul. Halna 5853126226225949.34
4"Śpisko Izba", Jurgów (nad sklepem GS)68638438438455.98
5Szkoła Podstawowa, Czarna Góra, ul. Nadwodnia 14071537437437152.31
6Szkoła Podstawowa, Czarna Góra, ul. Zagóra 14945820220220044.10
7Remiza OSP, Leśnica, ul. Wspólna 11a134054554554440.67
8Remiza OSP, Leśnica, ul. Wspólna 11a119952752752043.95
9Szkoła Podstawowa, Rzepiska, ul. Potok Bryjów25310710710542.29
10Szkoła Podstawowa, Rzepiska, ul. Potok Grocholów26314714714655.89
  Bukowina Tatrzańska, gm. 9265 4681 4679 4649 50.52

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca