.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / Suski, pow. / Zembrzyce, gm.
Zembrzyce, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5596
Powierzchnia: 39.9 km2
Zaludnienie: 140 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4220
Liczba wydanych kart: 2203
Liczba głosów oddanych: 2203
Liczba głosów ważnych: 2191
 52.20%
brak46.31%47.23%48.15%49.07%49.99%50.91%51.83%52.75%53.67%54.59% 
............
danych47.22%48.14%49.06%49.98%50.90%51.82%52.74%53.66%54.58%55.51% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora190.87
2BOROWSKI Marek Stefan703.19
3BUBEL Leszek Henryk10.05
5ILASZ Liwiusz Marian70.32
6KACZYŃSKI Lech Aleksander86339.39
7KALINOWSKI Jarosław391.78
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard210.96
9LEPPER Andrzej Zbigniew33215.15
11PYSZKO Jan10.05
12SŁOMKA Adam Andrzej20.09
13TUSK Donald Franciszek82937.84
14TYMIŃSKI Stanisław70.32
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa, Marcówka50227027026953.78
2Remiza OSP, Tarnawa Dolna110552652652347.60
3Szkoła Podstawowa, Śleszowice61834034033955.02
4Zespół Szkół, Zembrzyce173895395394654.83
5Szkoła Podstawowa, Tarnawa Górna25711411411444.36
  Zembrzyce, gm. 4220 2203 2203 2191 52.20

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca