.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / Suski, pow. / Zawoja, gm.
Zawoja, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9002
Powierzchnia: 128.8 km2
Zaludnienie: 69 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 6858
Liczba wydanych kart: 3377
Liczba głosów oddanych: 3377
Liczba głosów ważnych: 3349
 49.24%
brak46.31%47.23%48.15%49.07%49.99%50.91%51.83%52.75%53.67%54.59% 
............
danych47.22%48.14%49.06%49.98%50.90%51.82%52.74%53.66%54.58%55.51% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora290.87
2BOROWSKI Marek Stefan1073.19
3BUBEL Leszek Henryk10.03
5ILASZ Liwiusz Marian90.27
6KACZYŃSKI Lech Aleksander166849.81
7KALINOWSKI Jarosław300.90
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard260.78
9LEPPER Andrzej Zbigniew36911.02
11PYSZKO Jan30.09
12SŁOMKA Adam Andrzej40.12
13TUSK Donald Franciszek109932.82
14TYMIŃSKI Stanisław40.12
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół, (poprzednio Szkoła Podstawowa Nr 1), Skawica156876376375748.66
2Zespół Szkół, (poprzednio Szkoła Podstawowa Nr 2 Skawica Sucha Góra), Skawica32112312312238.32
3Szkoła Podstawowa Nr 4, Zawoja Przysłop25412012011947.24
4Remiza OSP, Zawoja Dolna89248948948554.82
5Zespół Szkół, (poprzednio Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi Centrum), Zawoja Centrum158474674673647.10
6Zespół Szkolno Przedszkolny, (poprzednio Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zawoi Wełcza), Zawoja Mosorne47924224224150.52
7Zespół Szkolno Przedszkolny, (poprzednio Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zawoi Mosorne), Zawoja Mosorne69033833833548.99
8Szkoła Podstawowa Nr 2, Zawoja Wilczna107055655655451.96
  Zawoja, gm. 6858 3377 3377 3349 49.24

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca