.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / Suski, pow. / Stryszawa, gm.
Stryszawa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11741
Powierzchnia: 113.24 km2
Zaludnienie: 103 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 9123
Liczba wydanych kart: 4705
Liczba głosów oddanych: 4700
Liczba głosów ważnych: 4654
 51.57%
brak46.31%47.23%48.15%49.07%49.99%50.91%51.83%52.75%53.67%54.59% 
............
danych47.22%48.14%49.06%49.98%50.90%51.82%52.74%53.66%54.58%55.51% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora330.71
2BOROWSKI Marek Stefan1823.91
3BUBEL Leszek Henryk30.06
5ILASZ Liwiusz Marian140.30
6KACZYŃSKI Lech Aleksander227848.95
7KALINOWSKI Jarosław641.38
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard350.75
9LEPPER Andrzej Zbigniew73415.77
11PYSZKO Jan40.09
12SŁOMKA Adam Andrzej10.02
13TUSK Donald Franciszek129627.85
14TYMIŃSKI Stanisław100.21
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół Samorządowych, Krzeszów145271671670749.31
2Warsztat Terapii Zajęciowej, Kuków100253353352653.19
3Szkoła Podstawowa Nr 2, Stryszawa193699399399051.29
4Gimnazjum Nr 1, Stryszawa210410981093107952.19
5Gimnazjum Nr 2, Lachowice165185285284651.61
6Szkoła Podstawowa, Kurów47423723723450.00
7Szkoła Podstawowa, Hucisko - Pewelka50427627627254.76
  Stryszawa, gm. 9123 4705 4700 4654 51.57

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca