.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / Suski, pow. / Bystra-Sidzina, gm.
Bystra-Sidzina, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6467
Powierzchnia: 80.43 km2
Zaludnienie: 80 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4613
Liczba wydanych kart: 2362
Liczba głosów oddanych: 2360
Liczba głosów ważnych: 2329
 51.20%
brak46.31%47.23%48.15%49.07%49.99%50.91%51.83%52.75%53.67%54.59% 
............
danych47.22%48.14%49.06%49.98%50.90%51.82%52.74%53.66%54.58%55.51% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora200.86
2BOROWSKI Marek Stefan461.98
3BUBEL Leszek Henryk60.26
5ILASZ Liwiusz Marian50.21
6KACZYŃSKI Lech Aleksander120251.61
7KALINOWSKI Jarosław482.06
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard160.69
9LEPPER Andrzej Zbigniew30813.22
11PYSZKO Jan10.04
12SŁOMKA Adam Andrzej20.09
13TUSK Donald Franciszek67128.81
14TYMIŃSKI Stanisław40.17
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Remiza OSP (sala OSP), Bystra124762962962050.44
2Remiza OSP (sala OSP), Bystra96944043843145.41
3Remiza OSP (sala OSP), Sidzina125966466465352.74
4Remiza OSP (sala Lasów Uprawnionych), Sidzina113862962962555.27
  Bystra-Sidzina, gm. 4613 2362 2360 2329 51.20

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca