.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / Suski, pow. / Budzów, gm.
Budzów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8374
Powierzchnia: 73.41 km2
Zaludnienie: 114 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 6071
Liczba wydanych kart: 2812
Liczba głosów oddanych: 2812
Liczba głosów ważnych: 2779
 46.32%
brak46.31%47.23%48.15%49.07%49.99%50.91%51.83%52.75%53.67%54.59% 
............
danych47.22%48.14%49.06%49.98%50.90%51.82%52.74%53.66%54.58%55.51% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora170.61
2BOROWSKI Marek Stefan672.41
3BUBEL Leszek Henryk20.07
5ILASZ Liwiusz Marian60.22
6KACZYŃSKI Lech Aleksander127245.77
7KALINOWSKI Jarosław1043.74
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard120.43
9LEPPER Andrzej Zbigniew56520.33
11PYSZKO Jan10.04
12SŁOMKA Adam Andrzej20.07
13TUSK Donald Franciszek72426.05
14TYMIŃSKI Stanisław70.25
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Dom Wiejski, Bieńkówka156673673672947.00
2Gimnazjum, Budzów184681281279843.99
3Gminny Ośrodek Kultury, Jachówka77340440439652.26
4Szkoła Podstawowa, Baczyn62627027026843.13
5Szkoła Podstawowa, Palcza86940940940747.07
6Szkoła Podstawowa, Zachełmna39118118118146.29
  Budzów, gm. 6071 2812 2812 2779 46.32

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca