.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / Suski, pow. / Jordanów, m.
Jordanów, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5101
Powierzchnia: 20.92 km2
Zaludnienie: 243 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4029
Liczba wydanych kart: 2236
Liczba głosów oddanych: 2236
Liczba głosów ważnych: 2218
 55.50%
brak46.31%47.23%48.15%49.07%49.99%50.91%51.83%52.75%53.67%54.59% 
............
danych47.22%48.14%49.06%49.98%50.90%51.82%52.74%53.66%54.58%55.51% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora261.17
2BOROWSKI Marek Stefan1687.57
3BUBEL Leszek Henryk10.05
5ILASZ Liwiusz Marian70.32
6KACZYŃSKI Lech Aleksander103546.66
7KALINOWSKI Jarosław291.31
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard241.08
9LEPPER Andrzej Zbigniew1918.61
11PYSZKO Jan20.09
12SŁOMKA Adam Andrzej20.09
13TUSK Donald Franciszek73132.96
14TYMIŃSKI Stanisław20.09
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa, Jordanów, ul. Kolejowa 7188510591059104856.18
2Szkoła Podstawowa, Jordanów, ul. Kolejowa 7214411771177117054.90
  Jordanów, m. 4029 2236 2236 2218 55.50

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca