.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / olkuski, pow. ...
olkuski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 115805
Powierzchnia: 622.19 km2
Zaludnienie: 186 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 92832
Liczba wydanych kart: 44512
Liczba głosów oddanych: 44499
Liczba głosów ważnych: 44169
 47.95%
brak39.16%40.41%41.66%42.91%44.16%45.41%46.66%47.91%49.16%50.41% 
............
danych40.40%41.65%42.90%44.15%45.40%46.65%47.90%49.15%50.40%51.66% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora5761.30
2BOROWSKI Marek Stefan518511.74
3BUBEL Leszek Henryk540.12
5ILASZ Liwiusz Marian1100.25
6KACZYŃSKI Lech Aleksander1445532.73
7KALINOWSKI Jarosław6711.52
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard7991.81
9LEPPER Andrzej Zbigniew882019.97
11PYSZKO Jan230.05
12SŁOMKA Adam Andrzej150.03
13TUSK Donald Franciszek1337630.28
14TYMIŃSKI Stanisław850.19
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
121203Bolesław, gm.635724902490246339.17
121201Bukowno, m.870035243524349140.51
121204Klucze, gm.1215760356035600049.64
121205Olkusz, gm.4146621410213982124451.63
121206Trzyciąż, gm.560223612361233642.15
121207Wolbrom, gm.1855086928691863546.86
  olkuski, pow. 92832 44512 44499 44169 47.95

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca