.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / gorlicki, pow. / Ropa, gm.
Ropa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5098
Powierzchnia: 49.09 km2
Zaludnienie: 103 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3632
Liczba wydanych kart: 1975
Liczba głosów oddanych: 1975
Liczba głosów ważnych: 1963
 54.38%
brak41.28%42.59%43.90%45.21%46.52%47.83%49.14%50.45%51.76%53.07% 
............
danych42.58%43.89%45.20%46.51%47.82%49.13%50.44%51.75%53.06%54.38% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora110.56
2BOROWSKI Marek Stefan603.06
3BUBEL Leszek Henryk00.00
5ILASZ Liwiusz Marian30.15
6KACZYŃSKI Lech Aleksander103352.62
7KALINOWSKI Jarosław331.68
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard80.41
9LEPPER Andrzej Zbigniew38919.82
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek42221.50
14TYMIŃSKI Stanisław40.20
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Budynek Szkoły Podstawowej, Łosie60729229228848.11
2Urząd Gminy (świetlica), Ropa164496596596258.70
3Urząd Gminy (sala obrad), Ropa117461861861352.64
4Budynek DPS, Klimkówka20710010010048.31
  Ropa, gm. 3632 1975 1975 1963 54.38

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca