.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / radomszczański, pow. / Wielgomłyny, gm.
Wielgomłyny, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5178
Powierzchnia: 123.07 km2
Zaludnienie: 42 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3977
Liczba wydanych kart: 1620
Liczba głosów oddanych: 1619
Liczba głosów ważnych: 1604
 40.73%
brak38.51%39.47%40.43%41.39%42.35%43.31%44.27%45.23%46.19%47.15% 
............
danych39.46%40.42%41.38%42.34%43.30%44.26%45.22%46.18%47.14%48.11% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora110.69
2BOROWSKI Marek Stefan643.99
3BUBEL Leszek Henryk40.25
5ILASZ Liwiusz Marian50.31
6KACZYŃSKI Lech Aleksander24615.34
7KALINOWSKI Jarosław1277.92
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard100.62
9LEPPER Andrzej Zbigniew96460.10
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej10.06
13TUSK Donald Franciszek16810.47
14TYMIŃSKI Stanisław40.25
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzętowie81532632632440.00
2Remiza OSP w Sokolej Górze58725925925944.12
3Sala posiedzeń Urzędu Gminy129648748647937.58
4Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzu71730130129841.98
5Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedośpielinie56224724724443.95
  Wielgomłyny, gm. 3977 1620 1619 1604 40.73

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca