.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / kutnowski, pow. ...
kutnowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 107269
Powierzchnia: 886.29 km2
Zaludnienie: 121 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 86393
Liczba wydanych kart: 38629
Liczba głosów oddanych: 38622
Liczba głosów ważnych: 38295
 44.71%
brak38.34%39.42%40.50%41.58%42.66%43.74%44.82%45.90%46.98%48.06% 
............
danych39.41%40.49%41.57%42.65%43.73%44.81%45.89%46.97%48.05%49.14% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora4581.20
2BOROWSKI Marek Stefan443911.59
3BUBEL Leszek Henryk720.19
5ILASZ Liwiusz Marian790.21
6KACZYŃSKI Lech Aleksander1112929.06
7KALINOWSKI Jarosław11132.91
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard5081.33
9LEPPER Andrzej Zbigniew1141729.81
11PYSZKO Jan180.05
12SŁOMKA Adam Andrzej130.03
13TUSK Donald Franciszek896723.42
14TYMIŃSKI Stanisław820.21
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
100202Bedlno, gm.508321472145212742.24
100203Dąbrowice, gm.172372072071441.79
100204Krośniewice, gm.742728792878284238.76
100205Krzyżanów, gm.362513901390138138.34
100206Kutno, gm.656928282827280143.05
100201Kutno, m.3995019605196021947149.07
100207Łanięta, gm.207588588586442.65
100208Nowe Ostrowy, gm.316512161216119638.42
100209Oporów, gm.226298298296843.41
100210Strzelce, gm.335014561456144343.46
100211Żychlin, gm.1116445214521448840.50
  kutnowski, pow. 86393 38629 38622 38295 44.71

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca