.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie, woj. / żagański, pow. / Niegosławice, gm.
Niegosławice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4757
Powierzchnia: 136.11 km2
Zaludnienie: 34 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3631
Liczba wydanych kart: 1414
Liczba głosów oddanych: 1414
Liczba głosów ważnych: 1402
 38.94%
brak33.90%35.10%36.30%37.50%38.70%39.90%41.10%42.30%43.50%44.70% 
............
danych35.09%36.29%37.49%38.69%39.89%41.09%42.29%43.49%44.69%45.90% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora90.64
2BOROWSKI Marek Stefan815.78
3BUBEL Leszek Henryk20.14
5ILASZ Liwiusz Marian30.21
6KACZYŃSKI Lech Aleksander38627.53
7KALINOWSKI Jarosław654.64
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard80.57
9LEPPER Andrzej Zbigniew48134.31
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek36526.03
14TYMIŃSKI Stanisław20.14
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Sala przy Urzędzie Gminy Niegosławice122652652652142.90
2Gminne Centrum Kultury Gościeszowice101241041041040.51
3Gimnazjum Przecław139347847847134.31
  Niegosławice, gm. 3631 1414 1414 1402 38.94

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca