.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / rycki, pow. ...
rycki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 62245
Powierzchnia: 615.54 km2
Zaludnienie: 101 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 48047
Liczba wydanych kart: 23744
Liczba głosów oddanych: 23738
Liczba głosów ważnych: 23559
 49.42%
brak48.56%48.95%49.34%49.73%50.12%50.51%50.90%51.29%51.68%52.07% 
............
danych48.94%49.33%49.72%50.11%50.50%50.89%51.28%51.67%52.06%52.46% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora2961.26
2BOROWSKI Marek Stefan23279.88
3BUBEL Leszek Henryk780.33
5ILASZ Liwiusz Marian480.20
6KACZYŃSKI Lech Aleksander670128.44
7KALINOWSKI Jarosław11414.84
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard2721.15
9LEPPER Andrzej Zbigniew790133.54
11PYSZKO Jan100.04
12SŁOMKA Adam Andrzej350.15
13TUSK Donald Franciszek471120.00
14TYMIŃSKI Stanisław390.17
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
061601Dęblin, m.1479172097206715448.74
061602Kłoczew, gm.583730023002296851.43
061603Nowodwór, gm.328117191719170252.39
061604Ryki, gm.1674281898186813648.91
061605Stężyca, gm.447421732173215148.57
061606Ułęż, gm.292214521452144849.69
  rycki, pow. 48047 23744 23738 23559 49.42

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca