.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / puławski, pow. / Wąwolnica, gm.
Wąwolnica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4894
Powierzchnia: 62.15 km2
Zaludnienie: 78 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3855
Liczba wydanych kart: 1838
Liczba głosów oddanych: 1838
Liczba głosów ważnych: 1829
 47.68%
brak44.98%45.83%46.68%47.53%48.38%49.23%50.08%50.93%51.78%52.63% 
............
danych45.82%46.67%47.52%48.37%49.22%50.07%50.92%51.77%52.62%53.48% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora180.98
2BOROWSKI Marek Stefan593.23
3BUBEL Leszek Henryk40.22
5ILASZ Liwiusz Marian30.16
6KACZYŃSKI Lech Aleksander90349.37
7KALINOWSKI Jarosław764.16
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard221.20
9LEPPER Andrzej Zbigniew40422.09
11PYSZKO Jan10.05
12SŁOMKA Adam Andrzej10.05
13TUSK Donald Franciszek33318.21
14TYMIŃSKI Stanisław50.27
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Lokal Szkoły Podstawowej w Wąwolnicy141779779779556.25
2Lokal Gimnazjum Publicznego w Wąwolnicy72931631631443.35
3Lokal Szkoły Podstawowej w Karmanowicach113449849849843.92
4Lokal Szkoły Podstawowej w Rąblowie46617317317237.12
5Lokal Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Celejowie10954545049.54
  Wąwolnica, gm. 3855 1838 1838 1829 47.68

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca