.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / parczewski, pow. / Milanów, gm.
Milanów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4307
Powierzchnia: 116.64 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3287
Liczba wydanych kart: 1474
Liczba głosów oddanych: 1474
Liczba głosów ważnych: 1455
 44.84%
brak41.09%42.43%43.77%45.11%46.45%47.79%49.13%50.47%51.81%53.15% 
............
danych42.42%43.76%45.10%46.44%47.78%49.12%50.46%51.80%53.14%54.49% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora100.69
2BOROWSKI Marek Stefan906.19
3BUBEL Leszek Henryk40.27
5ILASZ Liwiusz Marian50.34
6KACZYŃSKI Lech Aleksander47732.78
7KALINOWSKI Jarosław936.39
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard90.62
9LEPPER Andrzej Zbigniew58640.27
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej10.07
13TUSK Donald Franciszek18012.37
14TYMIŃSKI Stanisław00.00
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie150765965965043.73
2Szkoła Podstawowa w Rudnie119354854853945.93
3Szkoła Podstawowa w Kostrach58726726726645.49
  Milanów, gm. 3287 1474 1474 1455 44.84

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca