.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / parczewski, pow. / Jabłoń, gm.
Jabłoń, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4377
Powierzchnia: 110.98 km2
Zaludnienie: 39 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3320
Liczba wydanych kart: 1809
Liczba głosów oddanych: 1809
Liczba głosów ważnych: 1789
 54.49%
brak41.09%42.43%43.77%45.11%46.45%47.79%49.13%50.47%51.81%53.15% 
............
danych42.42%43.76%45.10%46.44%47.78%49.12%50.46%51.80%53.14%54.49% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora160.89
2BOROWSKI Marek Stefan864.81
3BUBEL Leszek Henryk110.61
5ILASZ Liwiusz Marian50.28
6KACZYŃSKI Lech Aleksander66136.95
7KALINOWSKI Jarosław18510.34
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard140.78
9LEPPER Andrzej Zbigniew59833.43
11PYSZKO Jan40.22
12SŁOMKA Adam Andrzej10.06
13TUSK Donald Franciszek20511.46
14TYMIŃSKI Stanisław30.17
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Jabłoniu, ul. A. Zamojskiego 27109161461461056.28
2Szkoła Podstawowa w Gęsi, 21-205 Jabłoń64733133132351.16
3Szkoła Podstawowa w Kolanie, 21-205 Jabłoń48726526526454.41
4Szkoła Podstawowa w Paszenkach, 21-205 Jabłoń41925325325260.38
5Dom Pomocy Społecznej w Kalince, 21-205 Jabłoń32810610610132.32
6Szkoła Podstawowa w Dawidach, 21-205 Jabłoń34824024023968.97
  Jabłoń, gm. 3320 1809 1809 1789 54.49

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca