.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / opolski, pow. / Wilków, gm.
Wilków, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5071
Powierzchnia: 79.54 km2
Zaludnienie: 63 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3985
Liczba wydanych kart: 1939
Liczba głosów oddanych: 1939
Liczba głosów ważnych: 1911
 48.66%
brak40.44%41.27%42.10%42.93%43.76%44.59%45.42%46.25%47.08%47.91% 
............
danych41.26%42.09%42.92%43.75%44.58%45.41%46.24%47.07%47.90%48.74% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora70.37
2BOROWSKI Marek Stefan583.04
3BUBEL Leszek Henryk10.05
5ILASZ Liwiusz Marian10.05
6KACZYŃSKI Lech Aleksander39420.62
7KALINOWSKI Jarosław1558.11
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard170.89
9LEPPER Andrzej Zbigniew106855.89
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek20510.73
14TYMIŃSKI Stanisław50.26
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Wilków - lokal Urzędu Gminy147470470469747.76
2Dobre - lokal Szkoły Podstawowej30515715714951.48
3Rogów - lokal Szkoły Podstawowej51026226225951.37
4Zagłoba - lokal Szkoły Podstawowej72132332332144.80
5Kępa Chotecka świetlica wiejska21811711711553.67
6Zastów Polanowski Wodomistrzówka28014514513951.79
7Żmijowiska - lokal Szkoły Podstawowej24110310310342.74
8Wólka Polanowska Remiza OSP23612812812854.24
  Wilków, gm. 3985 1939 1939 1911 48.66

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca