.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / lubartowski, pow. / Serniki, gm.
Serniki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4982
Powierzchnia: 75.43 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3746
Liczba wydanych kart: 1978
Liczba głosów oddanych: 1976
Liczba głosów ważnych: 1956
 52.80%
brak43.70%44.70%45.70%46.70%47.70%48.70%49.70%50.70%51.70%52.70% 
............
danych44.69%45.69%46.69%47.69%48.69%49.69%50.69%51.69%52.69%53.70% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora160.82
2BOROWSKI Marek Stefan783.99
3BUBEL Leszek Henryk30.15
5ILASZ Liwiusz Marian30.15
6KACZYŃSKI Lech Aleksander72637.12
7KALINOWSKI Jarosław1075.47
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard221.12
9LEPPER Andrzej Zbigniew79240.49
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej20.10
13TUSK Donald Franciszek19910.17
14TYMIŃSKI Stanisław80.41
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Woli Sernickiej lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych135672372171553.32
2Szkoła Podstawowa w Nowej Woli72843443442859.62
3Szkoła Podstawowa w Brzostówce85441241240748.24
4Urząd Gminy Serniki80840940940650.62
  Serniki, gm. 3746 1978 1976 1956 52.80

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca